De vraagstukken die steeds uitdagender worden en waarvoor binnen uw eigen onderneming de expertise ontbreekt, kunnen door het Interim Management van LOGICONS worden opgepakt.

De praktijkgerichte en op uw onderneming toegesneden oplossingen zullen zorgen voor aanpassingen die duidelijk zichtbaar zijn. De kennis en ervaring die bij LOGICONS in de rugzak zitten bieden enorm veel mogelijkheden.

Waarom Interim?

Tijdelijke invulling door bijzondere omstandigheden
De klant moet tevreden blijven dus er moet wel iets gebeuren. Invulling kan nodig zijn op meerdere werkterreinen.

Sparringpartner die kan ondersteunen bij vraagstukken van tijdelijke aard
Oorzaken, gevolgen, methodieken en oplossingen zijn bespreekbaar met verrassende resultaten.

Frisse blik van een buitenstaander
Bedrijfsblindheid in steeds complexere organisaties is geen onbekend verschijnsel. Zonder ballast kan een buitenstaander de situatie snel doorzien.

Extra expertise vanuit verschillende branches
Oplossingen in de ene branche zijn ook in andere branches toe te passen. Soms werken ze zelfs nog beter.

Interim Professional

Tijdelijk aanwezig maar met zichtbaar blijvend resultaat. Interim Professionals dragen tijdelijk zorg voor de leiding van een afdeling of zelfs een vestiging. De redenen kunnen zijn: vervanging in verband met ziekte, overplaatsing, vertrek uit de organisatie, etc. Ook bij reorganisaties worden steeds vaker Interim Professionals ingeschakeld.

De frisse blik van de Interim Professionals geeft vaak verrassende resultaten die zorg dragen voor snelle beslissingen en doelgerichte acties.
Bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van Logistieke Consultancy, Productie, Supply Chain en Warehousing kan LOGICONS Consulting vanwege de samenhang van de processen (indien gewenst) gebruikmaken van gespecialiseerde vakgenoten op het gebied van algemeen beleid, financiën, inkoop, verkoop, marketing en personeelszaken. Op facilitair gebied kan LOGICONS ingezet worden.

– Is er een project waarvoor extra expertise gevraagd is die we niet in huis hebben?
– Kan de afdeling werkelijk verder draaien zonder vervanging van de leiding?
– Welk risico lopen we door het team zonder leiding te laten zitten?
– Wat kunnen wij van de Interim Professional leren?


“LOGICONS Consultancy zorgt als Interim Professional dat het gewoon loopt zoals het moet lopen!”

Een Interim Professional kan nodig zijn bij projecten die uitgevoerd moeten worden, maar waar de huidige bemanning dit absoluut niet erbij kan doen. Het voordeel is dat de andere werkzaamheden niet extra zwaar belast worden en het resultaat uiteindelijk beter is. Financieel kan gesproken worden over extra omzet, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies of extra kosten als gevolg van het tijdelijke project. Indien mocht blijken dat het project ingepast kan worden in de huidige organisatie, dan kan dat alsnog gebeuren.

Logistiek

Voor o.a. Automotive Industrie, Groothandel en algemene industrie

Magazijn

Warehousing voor FMCG, Groothandel en logistieke dienstverleners

Industrie

Logistiek & Transport voor logistieke dienstverleners

Productie

FMCG, Bulkopslag, Industriele productie


“Als je de processen werkelijk doorziet, dan heb je de sleutel in handen om te werken aan verbetering!”


Werkzaamheden gedaan voor namens of in opdracht van onderstaande bedrijven, zowel fulltime als parttime, projecten en trainingen.