Incompany

LOGICONS

Wanneer jouw organisatie toe is aan optimalisatie van de bedrijfsprocessen zijn er meer dan voldoende adviseurs. Ervaren op veel gebieden waarbij een Quickscan vaak laat zien wat er gedaan moet worden en dit dan geheel of gedeeltelijk overlaten aan een derde partij. Uiteraard met een kostenplaatje.

Ook zijn er partijen die langdurig aanwezig zijn maar werkelijke optimalisatie slechts op enkele gebieden realiseren. Deeloplossingen voor de korte termijn vinden veelal plaats.

Snel doorzien waar de pijn zit en met soms heel eenvoudige maar altijd structurele oplossingen met borging is een must in verbetertrajecten. Met een gedegen maar ook eenvoudig stappenplan worden de benodigde gegevens uit de praktijksituaties gehaald.

Met ruim 25 jaar ervaring bij grote en kleine (inter-)nationale organisaties in verschillende branches op het gebied van optimaliseringstrajecten kent LOGICONS de gewenste eisen. Die eisen zijn getoetst op betrouwbaarheid en vormen de basis voor de juiste analyse. Pas dan komen ook de juiste en structurele verbetervoorstellen.

Succesvolle reeds lange tijd bestaande verbetermethodieken worden gedisciplineerd gebruikt om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook gebruikmakend van een rugzak vol praktijkervaringen en door praktische coaching van de medewerkers in deze organisaties worden keer op keer bovengemiddelde verbeterresultaten behaald.

Ervaren in Change Management en met een bij de organisatie passende implementatie snelheid zorgen voor een snelle, betrouwbare, betaalbare en lange termijn optimalisatie. Bewezen succesvolle verbetertrajecten geven ons steeds het vertrouwen dat wij ook voor u het verschil kunnen maken.