GTST Goede Tijden, Slechte Tijden


Gaat u nu elke dag om 20:00 uur aan LOGICONS denken?

Wat vooraf ging:

Minder wordt meer”, begon de directeur met ferme stem zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2015 en keek bewust iets langer dan gebruikelijk naar de reacties van de medewerkers. Wenkbrauwen gingen omhoog of iets anders staan want dit was een verrassende opening. Normaal begon hij altijd met -“Proost, het was een goed jaar!”-

De directeur ging verder: Er was behoorlijk minder omzet in 2014 maar dat moet meer worden in 2015.  Minder klanten kan niet, het moeten er meer worden”. Gerustgesteld gingen de wenkbrauwen van de medewerkers weer terug. Dit was herkenbaar, de zogenaamde motivatiespeech, dus niet aan de hand.

Het gaat niet goed” kwam toen als een donderslag helder en duidelijk uit de mond van de directeur. “We moeten het anders gaan doen dan zoals we het in het afgelopen jaar gedaan hebben. De financiële cijfers geven duidelijk redenen om ons zorgen te maken. We zullen minder kosten moeten maken anders komt het bedrijf in de financiële problemen en gaat het echt fout. Er wordt teveel gezocht naar de juiste materialen of gereedschappen. We moeten minder correcties maken in de productie en bij de facturatie, we moeten minder stilstand hebben, we moeten minder leveringen te laat leveren, we moeten minder voorraad houden maar niet ten koste van minder kwaliteit. Ook stel ik vast dat onderling de samenwerking vaak erg stroef verloopt. Dat ander gaan doen dat moeten we met zijn allen doen”

Het was stil geworden.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het niet zover hoeven te laten komen dat er drastische maatregelen nodig zijn. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het aankomende jaar succesvol te laten worden. Het is te doen. Daarvoor zijn er echter wel verbeteringen nodig die ons allemaal zullen raken. Het gaat niet over enkele afdelingen waar de verbeteringen nodig zijn want andere afdelingen zijn er direct ook weer bij betrokken. Het gaat er niet om dat er niet hard genoeg gewerkt is maar we moeten dingen anders gaan doen en die aanpak wordt dus een bedrijfsbrede aanpak.

Omdat iedereen druk zal zijn met zijn eigen werk, en geen of weinig tijd zal hebben om extra activiteiten erbij te doen, heb ik mij laten adviseren door een extern bureau die ons gaat helpen door het inzetten van een interim manager. Wij hebben weliswaar uitstekende mensen in dienst maar dit verandertraject zal sturing nodig hebben van een projectleider die de aanpak ook bedrijfsbreed kan overzien. Met dank aan iedereen voor de inspanningen in 2014 ben ik ervan overtuigd dat deze aanpak ons zal helpen om 2015 tot een succesvol jaar te maken en daar wil ik op proosten. Proost allemaal!!!

Het is nu januari 2016 en de directeur van dit bedrijf staat weer voor zijn medewerkers: “Proost, het was een goed jaar!

Even wachtte hij: ”Dat zei ik meestal aan het begin van het nieuwe jaar, maar nu kan ik zeggen: – Mensen, 2015 was het meest succesvolle jaar van ons bedrijf en we zijn genomineerd als het bedrijf met de beste performance voor onze klanten. Onze omzet is met maar liefst 32% gestegen omdat onze leveringsbetrouwbaarheid verbeterd is naar 98,7 %. Intern hebben we veel minder extra en onnodig werk hoeven te doen en onze productiekwaliteit is ook verbeterd. Ook heel belangrijk om vast te stellen is dat de medewerkers onderling nu in een fijne werksfeer en in goede harmonie de dingen voor elkaar krijgen. Ik ben enorm blij te zien dat iedereen deze aanpak zichzelf heeft gemaakt. Kortom: De kosten van de externe adviseur cq interim manager zijn maar een fractie geweest van wat zijn aanpak heeft gebracht. Het heeft heel veel gedaan binnen onze organisatie en belangrijker voor onze klanten die zeer tevreden zijn.

We kunnen 2016 met het volste vertrouwen kunnen tegemoet zien” Proost!

Met welk vertrouwen ziet u 2016 tegemoet? Meer informatie over de aanpak?

Bel LOGICONS