Solutions

Procesoptimalisatie

LOGICONS doorziet als buitenstaander en expert op het gebied van procesverbeteringen snel waar de pijn zit.
Het vaststellen van de daadwerkelijke oorzaak is de uitdaging. Afhankelijk van het vraagstuk kan het advies gegeven worden tot een meerdaags onderzoek via het LOGICONCEPT waarbij als eindresultaat diverse mogelijkheden aangegeven worden.
Van kleine acties tot team overschrijdende evenementen. In een persoonlijk en vrijblijvend gesprek kan de eventuele aanpak besproken worden.Met een heldere blik en gebruikmakend van de Lean Six Sigma‑methodieken worden de bedrijfsprocessen gecheckt.

Een Quickscan geeft meestal al direct aanleiding om ‘laaghangend fruit’ te plukken en snel zichtbaar kleine resultaten te behalen. Dit zorgt voor draagvlak binnen de afdelingen. Werkplekorganisatie is een methodiek die zorg draagt voor sneller en efficiënter werken. De bedrijfsprocessen worden op zeer eenvoudige wijze beschreven en daardoor verduidelijkt.

LOGICONS zorgt hiervoor. En mocht er een aanpassing nodig zijn vanwege nieuwe ideeën of oplossingen, dan kan dit simpel worden doorgevoerd. LOGICONS doorziet als buitenstaander en expert op het gebied van procesverbeteringen snel waar de pijn zit. Het vaststellen van de daadwerkelijke oorzaak is de uitdaging.

Change Management

Change Management is van belang omdat er nu eenmaal dingen anders gedaan moeten worden, wanneer de cijfers voor zich spreken. Deze verandering zorgt meestal voor onrust en onbegrip in het bedrijf. Dat is niet wenselijk en ook onnodig, want met de juiste aanpak kan de transitie vol enthousiasme gedragen worden door iedereen in het bedrijf.

LOGICONS Consultancy zorgt voor optimalisatie, begrip en vertrouwen en zal uw mensen begeleiden zodat de resultaten verbeterd worden.

- We hebben het altijd zo gedaan, waarom nu ineens anders?
- Wat wij deden was dat dan niet goed?
- Wat betekent dat voor mijn collega’s of voor mij?
- Gaat het dan zo slecht met het bedrijf?

 

“LOGICONS CONSULTANCY is op het gebied van Change Management de logische beslissende factor!”

 

Change Management, brandjes blussen, ad-hocbeslissingen, minder winstmarge en zo zijn er nog meer zaken die uw aandacht vragen.
U weet dat deze zaken eigenlijk meer aandacht kosten dan u lief is, maar u hebt andere en belangrijkere dingen te doen.

Wie doet wat, wanneer en waarom?
In meer dan 80% van de bedrijven blijft dit onbeantwoord, maar de succesvolle aanpak van LOGICONS start hier: van Preventie naar Perfectie. Elke activiteit moet een toegevoegde waarde hebben, anders kost het alleen maar tijd. Die activiteiten moeten efficiënt en effectief gedaan worden, maar dat lukt helaas niet altijd.

Procesdoorlichting, waarbij gebruikgemaakt wordt van methodieken volgens Lean Management/6Sigma, zorgt voor de gewenste duidelijkheid.
Na de analyse wordt een plan van aanpak geschreven waarbij de processen in een logische volgorde verduidelijkt worden.
Bijscholing en/of training kan verzorgd worden door CEDEO‑erkende opleidingen.
Procesbeschrijvingen worden zo opgesteld dat ze eenvoudig gemanaged kunnen worden en niet verdwijnen in een groot en onhandelbaar kwaliteitshandboek.

Change Management door LOGICONS zorgt voor procesoptimalisatie, maar dan met duurzame borging.
Uw prioriteit ligt bij andere belangrijkere zaken, maar Change Management is nodig om die aanpassingen door te voeren in de organisatie.
De aanpassingen die straks nodig zijn, moeten direct worden gedaan, maar ook worden gemanaged.

Door het wegnemen van de vele verspillingen en de ontevredenheid bij klanten, zien we dat de onderneming een dienstverlening kan bieden die de bedrijfsresultaten verbetert.


 

Via de website van Lean Six Sigma Coaching kunnen ook e-Learnings gedaan worden.
Reserveren van Lean Management en Lean Six Sigma trainingen kan ook via deze website.
Bellen mag natuurlijk altijd.


 

Heeft u nog vragen of ontvangt u graag meer vrijblijvende informatie?

Stuur mij dan een berichtje: